Pop/rock-arrangement
 

Denne hjemmeside handler om pop/rock-opgaven i musik på stx.

Her udsættes melodier for besætningen: et gennemgående, aktivt trestemmigt kor der både vil tage sig af akkorder, rytme og korsvar mm. overfor en ikke mindre ihærdig trommeslager og bassist der stædigt insisterer på at forholde sig til melodien.

 

"Back Street Boys møder     Motowns rytmegruppe"

 

Arrangementsvejledninger

 
 
 
 
Korsvarsøvelser: 
 
Generel version 
 
Revideret version henvendt til Primusbrugere
 
Reduceret version - stadig rettet til Primusbrugere
 
Basdelen er nylavet og består af en kortfattet overordnet vejledning (Bas fra ende til anden) og 10 små øvelsesmoduler (Bas 1-10):
 
 
 
 
 

Officielle tekster

 
Hvilke becifringer kan man regne med at støde på i pop/rock-eksamensopgaverne? Almindelige treklange og udvidelser med 6 og 7 er det mest almindelige – og naturligvis 11'er-akkorden, men alle i linket (fra undervisningsvejledningen) vil kunne blive anvendt.
 
Vejledningen stx A indeholder forskellige væsentlige informationer om både skr. musik generelt og de enkelte discipliner
 
Når g/a angives som toptone for tenoren, skal det opfattes som øverste tilladte tone, ikke at det nødvendigvis altid er en anbefalelsesværdig beliggenhed.
 
Ny opgaveformulering fra 2013 (både pop/rock og jazz):

"Der skal laves en udsættelse af følgende sang for en besætning, som udover opgavemelodien, skal bestå af mindst tre stemmer (vokale/instrumentale) og rytmegruppe bestående af trommer og bas. Besvarelsen skal indeholde arrangementsteknikker inden for korsvar/modstemme, medstemme og groove. Udsættelsen skal afspejle sangens harmoniske, rytmiske og melodiske struktur. Det er tilladt at foretage ændringer i becifringer og tempo."

 

Xml-filer

OBS: Download filerne der linkes til – man kan ikke åbne direkte
 
Stx-opgaver:
 
 
Et par gamle stx-opgaver lettere reduceret, så de passer bedre til opgavelængden i dag:
 
 
Tidligere års problemer med at xml'erne ikke kan overføre alle elementer af nodebilledet, er tæt på at være overstået - i øjeblikket er det kun becifringen 7sus4 giver problemer i visse programmer (bla. i Sibelius, men ikke i Primus). Det skal stadig understreges at det er eksaminanden der har ansvar for tjekke at xml'en er i overensstemmelse med den trykte eksaminsopgave.