Opgave A & B1 – akkordlæsning og funktionsharmonik


Akkordlæsning

Tjek herunder hvilke akkorder du skal kunne læse og genkende i denne opgave.

 

Nedenstående oversigt bør du 

helst ikke have brug for 🙂


Funktionsfont

Det er nemmest at skrive funktionsanalysen med en funktionsfont. Herunder kan du downloade en funktionsfont lavet af Rune Bech Lauesen.


Funktionsanalyse

Her ligger en oversigt over den funktionsharmoniske viden der kræves for at løse opgave B1. 

Dog er modulation ikke medtaget.

Og her ligger en ren kvintcirkel.

Opgave C – melodianalyse


Begreber til melodianalyse

Her kan du se en oversigt over hvilke begreber du bør kunne for at kunne lave en god melodianalyse.

 


Disposition

Herunder ses et bud på hvordan opgaven med fordel kan besvares. Og en oversigt over de intervaller du skal bruge i bestemmelsen af ambitus

 

 

Opgave D – grooveanalyse


Om grooveanalyse

Her kan du downloade en gennemgang af grooveanalyse og hvilke begreber der anvendes.

Med 3+3-rytmik i stedet for claves.


Disposition

Herunder ses et bud på hvordan opgaven med fordel kan besvares.

 

Opgave B2 – den harmoniske vurderingsopgave


Modal eller funktionsharmonik

I nedenstående oversigt gennemgås detaljeret hvordan opgaven kan løses.


Oversigten bruger det relative trintalssystem. 

 

 


Andre trintalssystemer

Man kan bruge forskellige trintalssystemer. I det relative trintalssystem (som anvendes her til venstre) angives kun hvis trin og akkordstruktur afviger fra det forventede. I det absolutte system angives trin ud fra durskalaen og altid akkordstruktur. Her kan man bruge denne oversigt af Gert Uttenthal.


Kirketonearter og skalaer

I opgave B2 kan du kun møde æolisk, dorisk, mixolydisk og funktionsharmonisk dur og mol. I nedenstående oversigt finder du dog alle kirketonearterne + et par andre vigtige skalaer.

 

 

Samlet om M1


Samlet vejledning til M1

Herunder kan du downloade en samlet beskrivelse af hvad du skal i M1-opgaverne.

 


Evalueringskriterier til M1

I dette ret omfangsrige dokument kan du se hvordan M1 bliver evalueret til eksamen.


Lidt opgaver


Opgaver B2

Fra linket herunder kan du downloade en samling på ca. 15 opgaver til B2. 

Både æolisk, dorisk, mixolydisk, funktionsharmnonisk dur og mol er repræsenteret.